Avtale mellom utlåner og låner

hjelpebil.no

Leier du bil gjennom hjelpebil.no forplikter partene seg til denne avtalen. Og når du har nøklene til bilen har du også bekreftet din forpliktelse til avtalen.

Ved at formidling av lån av kjøretøy skjer gjennom hjelpebil.no forplikter partene seg til denne avtalen som gjeldende.

Forespørsel skjer gjennom «Kontakt». Du må da forholde deg til denne avtalen.

Avtalen blir bekreftet ved at utlåner gir fra seg råderetten (nøklene) til låntaker.

Forsikring blir ivaretatt av bileier og låntaker trenger kun og forholde seg til egenandelen ved skade som ikke skyldes andre. Egenandelen er standard kr. 12.000,- Denne kan redusere til kr. 6000,- for kr. 60,- pr. dag eller ned til kr. 2000,- for kr. 100,- per dag. Dersom du ikke bestiller lavere egenandel blir kr. 12.000,- stående som gjeldende. Du har plikt til å melde skade umiddelbart til eier av bilen.

Dette er ett lån skal behandles deretter. Det vil si at låntaker på sin side sørger for å gi beskjed om feil med bilen og eventuelle hendelser med bilen. Dette må skje så snart som mulig til utlåner. Videre må tilbakelevering skje i den stand som den ble mottatt.

Utlåner sende bekreftende SMS/e-post på leietiden og eventuell reduksjon av egenandelen. Dette vil være dokumentasjon som leietaker kan bruke overfor 3. part i sammen med denne avtalen.

Bompenger, gebyrer og bøter som skjer i låneperioden står låntaker 100% ansvarlig for og betales til utlåner.

All betaling skjer i utgangspunktet med Vipps. Leietaker vil få tilsendt Vipps eFaktura etter bekreftelse av leie. Eventuelt andre utgifter som bompenger/ferje vil bli sendt etter leietaker har levert bil, eller månedlig ved langtids leie. Gi beskjed dersom du ikke har Vipps.

Vanlig bil

Kr. 295,- pr. dag de første tre dager. Deretter kr. 255,- pr. dag

Varebil

Kr. 295,- pr dag de tre første dager. Deretter kr. 245,- pr dag

Vanlig bil og Varebil er inkludert 500 km pr dag. Ut over det kr. 1,- pr. km